Kaarten bestellen

Kaarten voor ons jubileumconcert zijn verkrijgbaar bij:

de leden

VVV Deventer

of door het invullen en opsturen van dit eenmalige machtigingsformulier

Als u het machtigingsformulier hebt opgestuurd, liggen uw kaarten voor u klaar op naam, bij de kassa.